Skip to content

Vi har nått målet. Santiago de Compostela

Vi har nått målet!. Här i Santiago de Compostela! Dödströtta att jag nästan svimmar men glad. Kunde inte gå en enda steg till! En St James på gatan! Glad att nå målet!. På gamla tider kunde man “vinna himlen” tack vare att komma till målet!. Det kallas nu att få “compostelana”. Vill du det? ViContinue reading “Vi har nått målet. Santiago de Compostela”

Vi har nått målet. Santiago de Compostela

Vi har nått målet!. Här i Santiago de Compostela! Dödströtta att jag nästan svimmar men glad. Kunde inte gå en enda steg till! En St James på gatan! Glad att nå målet!. På gamla tider kunde man “vinna himlen” tack vare att komma till målet!. Det kallas nu att få “compostelana”. Vill du det? ViContinue reading “Vi har nått målet. Santiago de Compostela”