Studie om bloggande och välbefinnande, min bok på Amazon.

feelgood blogging på amazon böcker
feelgood blogging av miss isabel

 

FEELGOOD BLOGGING

-En uppsats om hur och varför bloggande kan påverka vår välbefinnande .Kindle på Amazon

Vill ni läsa min bok om hur och varför bloggande kan påverka vår välbefinnande?. Här är länken på Amazon.

Den finns också på spanska och engelska också.

Efter mina år som student på Sociologiska Institutionen på Stockholms universitet ämnade jag att lägga min första bok.

Denna uppsats handlar om kopplingen mellan välmående och socialt nätverk, mera konkret bloggande. Internet och bloggande har gett möjligheten till att människor internationellt kan interagera ”på sekunder” och detta har inneburit en förändring i människors sätt att kommunicera med varandra.

Frågan är nu varför och hur bloggande kan påverka välbefinnande. I detta syfte analyseras hur unga kvinnor i Sverige resonerar kring att må bra och sitt eget bloggande. Detta är ett ganska ny outforskat område från ett socialpsykologiskt perspektiv.

I min studie analyseras bloggande som ett sätt att få respons som kan få kvinnor i Sverige att må bra. Jag har använt mig utav semistrukturerade intervjuer samt enkäter i denna kvalitativ studie. Efter analysen med hjälp av teori samt tidigare forskning, kommer jag fram ett resultat att bloggande i sig kan vara ett sätt att få respons som medför större gemenskap med vår omgivning. I studien analyseras både de positiva och negativa aspekter inom bloggandet.

Böcker på AMAZON

 

Min första bok ,"Feelggod Blogging" på svenska, gratis på Amazon till den 5 november!; Lanzamiento de mi primer libro en Amazon!!!,

Hej Bloggen! Jag är så glad!! Visste ni att jag som barn ville bli författare? .Min dröm har nu blivit verklighet! Nu är min första bok jag har skrivit för några år sedan live på Amazon
Det är en sociologisk studie om hur och varför bloggande kan påverka vår välbefinnande! Jag skrev den boken under mina år på Stockholms universitet som beteendevetare student. Hoppas att ni tycker om det och som present den kommer att bli gratis från de 1 till den 5 november som e bok på Amazon
Jag kommer att översätta boken till spanska och engelska snarast men än så länge finns den på svenska.  GÖR BARA KLICK! FEELGOOD BLOGGING
Det blir säkert flera böcker från Miss Lopez
English/
Hi blog! I am so happy!! Did you know that as a child I wanted to become a writer? My dream has now become a reality! Now my first book I wrote a few years ago is live on Amazon
It is a sociological study of how and why blogging can affect our well-being! I wrote that book during my years at Stockholm University as a  student in sociology. Hope you like it and as a gift it will be free from the 1 to 5 November as an e book on Amazon
I will translate the book into Spanish and English as soon as possible but so far it is in Swedish.
There will surely be several books by Miss Lopez
Just CLICK
Spanish/
Hola blog Estoy muy feliz !! ¿Sabías que de niña quería ser escritora? ¡Mi sueño se ha convertido en realidad! Ahora mi primer libro que escribí hace unos años se acaba de publicar en Amazon
¡Es un estudio sociológico de cómo y por qué los blogs pueden afectar nuestro bienestar! Escribí ese libro durante mis años en la Universidad de Estocolmo como estudiante de ciencias del comportamiento. Espero que les guste y como regalo será gratis del 1 al 5 de noviembre como un libro electrónico en Amazon
Traduciré el libro al español y al inglés lo antes posible, pero hasta ahora está en sueco.
Seguramente habrá varios libros de Miss López
Haz CLICK para conseguirlo en la foto!

Till startsidan