“Jag tror då skapar jag min verklighet”: @lopezcoaching online kurs

Vi har svårt att acceptera att vi skapar vår verklighet hela tiden, särskilt om detta inte är vad du ville ha från ditt medvetna sinne, ditt ego. Men när vi blir medvetna stärker vi oss själva med vår kraft när vi ansluter oss till vår kreativa kraft. Förresten min ny artikel på WeMystic är snart publicerad.

el secreto de la abundancia curso online

Det står på min online kurs  “Jag tror då skapar jag min verklighet”. När vi förstår det här allt vårt liv förändras.

Världen beter sig som en dubbel spegel enligt spegellagen. Vi måste bara förstå vad vår spegel säger och se oss omkring för att veta vad som finns i oss. Eftersom det är på utsidan är det på insidan och vice versa. Det är ytterligare en universums lag. Därav vikten av att följa och känna till universums lagar, lagen.

På ena sidan av spegeln finns bilden, det vi ser, på den andra sidan är reflektionen, det vill säga vad vi uppfattar genom sinnena. Det vi ser materialiseras i relationer, situationer, materia är inget annat än en reflektion av vad vi är i bilden, våra tankar och känslor. Vår tro och förväntningar hjälper till att skapa det vi förstår som verklighet.

Tro, med fred och kärlek, är den högsta vibrationen och därför när vi befinner oss i denna vibrationsfrekvens av tro, eftersom vi i verkligheten är det vi vibrerar, drar vi in ​​i vårt liv det som är på samma nivå av vibrationsfrekvens. Vi lockar, inte vad vi vill från egot, det vi önskar, men vi lockar alltid vem vi är, den vibration vi befinner oss i. Allt är energi. Nyckeln är att förstå att allt är energi, vibrationer vid olika frekvenser.

Tro är övertygelsen om vad vi inte ser, säkerheten för vad vi hoppas på. Din tro och dina förutfattade meningar skapar din verklighet, allas!

Tacksam om ni vill kolla på min kurs som handlar egentligen om framgång coaching, den riktiga framgången, lyckan. @lopezcoaching

Lycka till!

 

VIP skribent på WeMystic på spanska: Om försoning

WeMystic Isabel Lopez

Jag är så glad att jag är VIP skribent på den spanska delen av WeMystic. Min sista artikel handlar om försoning.

Kom ihåg, när något verkar vara en källa till rädsla, när en situation tar bort din frid, kom ihåg att det alltid är av samma anledning: egot har uppfattat situationen som en symbol för rädsla och hot.

Jag har lärt mig väldigt mycket med boken ACIM. Jag brukar prata om det här ämnet på min Youtube kanal @misslopez.

Den psyko-andliga träningen i “A Course in Miracles” lär oss att det i grunden endast finns två tankesystem: uppfattning (baserat på våra illusioner om den yttre världen) och kunskap (baserat på den inre verkligheten). Uppfattningens tankesystem är av sin natur illusorisk eftersom den är baserad på tolkningar, inte fakta, från egot.

Från detta kommer en tro på ondska, synd, skuld, rädsla och brist. Det är en värld av tid och uppfattning, av födsel och död, av det förflutna och framtiden, och konstant förändring. Detta tankesystem byggt på vad vi tror oss uppfatta, kallar ACIM för egot, vilket egentligen är en trossats som kretsar kring idén att kroppen är vår verklighet och sätter gränsen för vad vi är.

Förändring av oss själva i relationer åstadkommer vi genom att kontinuerligt öva oss i förlåtelse. Förlåtelse är sättet på vilket vi kan släppa det förflutna med tillhörande börda av skuld och anklagelser. Enligt ACIM handlar ‘förlåtelse’ inte om att förlåta skuld och därigenom göra den verklig. Istället hävdar boken att synd aldrig funnits eftersom allt beteende är antingen ett uttryck för kärlek eller ett rop på kärlek.

Om ni kan spanska ni får gärna läsa min artikel på WeMystic HÄR

Till startsidan