STÖD INSPIRACLE

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål: Inspiracle, Inspire Mirakel!

Stöd till framstående forskare

IInspiracles Stiftelse främjar holistisk och vetenskaplig forskning om psykisk ohälsa för att öka förståelsen och förbättra behandlingen. Vi skapar även initiativ för att stödja drabbade och deras anhöriga. Tillsammans skapar vi en mer öppen och inkluderande dialog om psykisk ohälsa.

Inspiration till kunskapsspridning

Stiftelsen kan stödja och inspirera personer och organisationer som på olika sätt bidrar till att sprida kunskaper om psykisk ohälsa. Detta kan inkludera att finansiera informationsprojekt, stödja självhjälpsgrupper, erbjuda föreläsningar eller arrangera konferenser och workshops.