HOLISTIC COACH

Sambandet Mellan Dina Känslor och Ditt Blodtryck: De Mest Fördolda Orsakerna till Hypertoni + YouTube Video

Hej Bloggen

Blodet, hjärtat och våra känslor – dessa tre element kan verka avlägsna från varandra, men de har en djupgående koppling som påverkar vår hälsa på många sätt. Det är dags att utforska de emotionella orsakerna till högt blodtryck, även känd som hypertoni, i detta blogginlägg som kompletteras av en YouTube-video.

Blodet: Symbolen för Familj, Band och Värde

För många symboliserar blodet familjeband och släktskap. Samtidigt representerar det också vår inre styrka och personliga värde enligt biodekodning. Hur påverkar detta vårt blodtryck?

Här min Youtube video om det:

hopeline online ring 09381945

Hjärtat: Vårt Hem och Territorium

Hjärtat är vårt symboliska hem, vårt livsrum och vårt territorium. Hur är detta relaterat till vår blodtrycksnivå?

Blodets Funktion: Transportera Sötma, Kärlek och Näring

Blodet har en vital roll i att transportera syre, näringsämnen och glukos (socker). Glukos representerar sötma, kärlek och tillgivenhet. Hur påverkar detta vår känslomässiga hälsa?

Njurarna och Regleringen av Blodtryck

Njurarna och renin-angiotensin-aldosteron-systemet reglerar blodtrycket. De hanterar också vätskesystemet, filtreringen och hydratiseringen i kroppen. Hur kan konflikter relaterade till vatten, alkohol och till och med pengar påverka vår hypertoni?

De Dolda Känslomässiga Orsakerna till Högt Blodtryck

Det finns en mängd känslomässiga konflikter som kan kopplas till högt blodtryck, inklusive:

  • Känslan av att vara undervärderad inom familjen eller släkten.
  • Press och stress i hemmet, på jobbet eller i sociala sammanhang.
  • Önskan att någon i familjen ska komma tillbaka hem.
  • Önskan att någon ska lämna hemmet eller arbetsplatsen.
  • Motstånd mot att flytta eller ta stora steg i livet.
  • Familjer där makt och pengar värderas högre än kärlek och känslor.
  • Rädsla för familjeuppdelning och konflikter som kan uppstå.
  • Kärlekskonflikter och att “stänga hjärtat” för någon.
  • Överdrivet ansvarstagande och bördan att hålla allt i balans.
  • Konflikter kopplade till vätskeintag, alkoholism och ekonomiska problem.

I videon som följer detta blogginlägg kommer vi att gå ännu djupare in i ämnet och utforska praktiska sätt att hantera och lösa de känslomässiga orsakerna till högt blodtryck. Din emotionella hälsa är en viktig faktor för din fysiska hälsa, och tillsammans kan vi bättre förstå detta komplexa samband.

Därför är det så viktig att prata med en livscoach när du behöver prata med någon! https://angelinajolie.se/ rödvin vitvin röda viner alkohol.