HOLISTIC COACH

Om mig som beteendevetare

Visste du, att jag är själv kursansvarig för kursen, certifierad beteendetrappeutbildning, då blir man certifierad terapeut efter att du har genomgått kursen med godkänt resultat.
 
Jag är en erfaren lärare inom holistisk coaching med en passion för att hjälpa människor att nå sin fulla potential. Som en SU beteendevetare har jag ägnat år åt att studera och utforska mänskligt beteende och psykologi. Den kunskapen har gett mig en djup förståelse för våra tankar, känslor och handlingar, vilket i sin tur har berikat mitt tillvägagångssätt som lärare och coach.

En av mina stora prestationer är att jag har skapat en kurs inom holistisk coaching, den här kursen. Genom att utforma och strukturera kursen har jag kunnat förmedla mina kunskaper och erfarenheter på ett sätt som är lätt att förstå och tillämpa för mina elever. Det ger mig stor glädje att se mina elever växa och utvecklas men den här kursen, och jag tror på att ge dem verktygen och insikterna för att skapa meningsfulla förändringar i sina liv och bredda jobbmöjligheter.

bli certifierad beteendeterapeut
academy online beteendeterapeut

Utöver min SU beteendevetare-examen har jag också en internationell magisterexamen i socionom. Denna utbildning har gett mig en bred förståelse för samhällets strukturer och hur de kan påverka människors livssituationer. Med denna kunskap kan jag integrera ett socialt perspektiv i min coaching för att stödja mina elever att navigera genom olika utmaningar och möjligheter.

Min professionella resa har också inkluderat utbildning som terapeut, vilket har gett mig fördjupade insikter i att arbeta med individer på en djupare emotionell och psykologisk nivå. Denna terapeutiska bakgrund har berikat mina coachingmetoder och givit mig verktyg för att hjälpa människor att övervinna hinder, hantera stress och främja sin personliga utveckling.

Under åren har jag också haft möjligheten att arbeta internationellt som entreprenör, lärare och inspiratör. Denna breda erfarenhet har gett mig en unik kulturell förståelse och förmågan att anpassa mig till olika sammanhang och behov. Det har också gett mig möjlighet att möta människor från olika bakgrunder och hjälpa dem att hitta sina egna unika vägar till framgång och välbefinnande.

Sammanfattningsvis kan jag beskriva mig själv som en erfaren lärare inom holistisk coaching med en stark akademisk grund, bred internationell erfarenhet och en passion för att hjälpa människor att växa och blomstra. Jag tror på en helhetssyn på människan och använder en kombination av kunskap, erfarenhet och empati för att stödja mina elever på deras resa mot personlig utveckling och välbefinnande.

Välkommen till kursen Certifierad beteendeterapeut HÄR