JOBB

Jobbmöjligheter för KBT terapeuter

Om du är intresserad av att arbeta med kognitiv beteendeterapi (KBT) finns det flera karriärmöjligheter tillgängliga. En vanlig karriärväg är att bli legitimerad psykolog med inriktning på KBT. För att bli legitimerad psykolog behöver du ha en psykologexamen och genomgå en specialisering inom KBT. Som legitimerad psykolog kan du arbeta på privata eller offentliga vårdinrättningar och behandla patienter med olika psykiska sjukdomar, såsom ångestsyndrom, depression och ätstörningar.

En annan karriärväg inom KBT är att bli KBT-terapeut. Du behöver inte nödvändigtvis ha en psykologexamen för att arbeta som KBT-terapeut, men det är viktigt att du har utbildning och erfarenhet inom KBT. Du kan arbeta som KBT-terapeut på privata kliniker, psykologiska center eller i egen verksamhet.

Du kan också arbeta som forskare inom KBT. Som forskare kan du bidra till att utveckla nya metoder inom KBT och undersöka dess effektivitet för behandling av olika psykiska sjukdomar. Forskning inom KBT kan utföras på universitet, forskningsinstitut och sjukhus.

En annan karriärmöjlighet inom KBT är att arbeta som handledare eller utbildare. Du kan arbeta som handledare för terapeuter som vill utveckla sina färdigheter inom KBT eller som utbildare för blivande psykologer och KBT-terapeuter. Slutligen kan du också arbeta inom självhjälpsindustrin som KBT-coach eller författare av självhjälpsböcker inom KBT-området.

Sammanfattningsvis finns det flera karriärmöjligheter inom KBT för personer med utbildning Certifierad Beteendeterapeut och erfarenhet inom området. Du kan arbeta som legitimerad psykolog, KBT-terapeut, forskare, handledare, utbildare eller inom självhjälpsindustrin. Det finns många certifierade beteendevetare utbildningar  att välja mellan beroende på dina behov och var du befinner dig. Det är viktigt att välja en utbildning som är erkänd av en professionell organisation och som ger dig de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att bli en framgångsrik beteendeterapeut.