Okategoriserade

Vill du jobba som beteendevetare?

Bli Certifierad Beteendevetare

Som beteendevetare har du omfattande kunskaper om hur människor fungerar i olika sociala sammanhang, vilket gör dig till en viktig person inom flera områden, särskilt när organisationer vill förbättra sin interna kommunikation och sina relationer. Beteendevetare omfattar många olika yrken och ämnen inom pedagogik, psykologi och sociologi. Genom din utbildning har du kunskap om organisation, mänskligt beteende och mänskliga relationer, vilket är allt viktigare i det moderna yrkeslivet och en trend som förväntas fortsätta.beteendevetareutbildning

Som beteendevetare kan du arbeta inom en rad olika områden och med varierande arbetsuppgifter. Du kan till exempel arbeta inom företagshälsovården, där du samarbetar med andra yrkesgrupper såsom läkare, fysioterapeuter, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, företagssköterskor och hälsovetare.

Bli beteendevetare

En utbildning inom beteendevetenskap ger dig en ökad chans att arbeta tillsammans med människor och grupper som behöver olika typer av hjälp. Många inom detta yrkesområde väljer att starta egna konsultverksamheter eller arbeta för både statliga och privata sektorer för att hjälpa människor inom exempelvis vården eller skolan. En bakgrund inom beteendevetenskap kan också vara en tillgång inom föreningsliv och idrottsföreningar.

Bli Certifierad Beteendevetare. Anmäl dig snarast HÄR