HOLISTIC COACH

Miss Lopez Youtube samarbete med Cabala coach från Israel

Glad att presentera till bloggen ett nytt Youtube samarbete med Cabala Coach på spanska från Israel. Jag intervjuade rabbin Daniel Chapan som är bosatt i Israel. Rolig att ni tittar på min nya video.

Tradition och symboler

Kabbala är en esoterisk tradition som är förankrad i judendomen, men som har påverkat många andra filosofiska och religiösa riktningar. Genom att studera de hemliga betydelserna av de hebreiska skrifterna, såsom Torah, strävar kabbala efter att uppnå en djupare förståelse av Gud och universum. Den använder en uppsättning symboler och mystiska tecken för att förklara och beskriva den dolda världen, den värld som är bortom det vi kan uppfatta med våra fysiska sinnen. Detta inkluderar de tio sefirorna, som representerar Guds olika attribut, såsom visdom, styrka och barmhärtighet. Genom att studera dessa symboler och aspekter, kan en person uppnå en djupare förståelse av sig själv, Gud och universum.

Medvetenheten

Kabbala fokuserar också på att öka medvetenheten om den andliga världen genom att engagera sig i olika rituella handlingar och att öva meditation. Kabbala har påverkat många tänkare genom historien, inklusive filosofer som Moses Maimonides och Isaac Luria, såväl som moderna författare som Philip Berg och Madonna. Men trots dess popularitet och inflytande, förblir kabbala en mystisk tradition som kräver engagemang och hängivenhet för att förstå och uppleva dess djupaste hemligheter. Genom att studera kabbala kan en person uppnå en djupare andlig förståelse och vägledning för sitt liv.