HOLISTIC COACH

Boka nu Distans Healing med mig för 350 sek

Människan har alltid trott på distanshealing. Det är först nu i mer modern tid som människor har ifrågasatt dess effektivitet och har ställt frågan: Hur fungerar distans healing?.

Sanningen är att vi inte vet hur många saker i universum som fungerar. Ta bara kvantfysik, det förvirrar fortfarande fysiker runt om i världen. De vet att något händer, men vet inte exakt och vet inte hur. Det finns fortfarande mycket som vi håller på att lära oss. Det som vi trodde var rent fantasi förut är nu dagens realitet, liksom internet!

distanshealing

Känner du dig i obalans, fysiskt, mentalt eller själsligt?

Nu kan jag erbjuda dig en distans healing session oavsett var du befinner dig i världen. Det här är 100% kvantfysik. Medvetenhet spelar den viktigaste rollen vid distans healing, och det är här problemet ligger.

De flesta forskare tror att medvetandet kan hittas inuti vår hjärna, men många studier har visat att medvetandet är icke-lokalt, vilket innebär att det inte kan definieras till någon speciell plats, och därför inte heller kan hittas i hjärnan.Eftersom medvetandet är icke-lokalt är det inte heller begränsat till tid, eftersom rum och tid är sammanbundna av fysikens lagar.

Det finns olika faser av läkning

I allmänhet kan vi skilja mellan tre faser av läkning:

Fas 1: Den första fasen involverar “healerns” aktiviteter och avsikter, där individen går in i en typ av meditativt tillstånd. I detta tillstånd är gränserna mellan ens eget sinne och världen suddiga.
Detta tillstånd har undersökts omfattande och det finns mätbara fysiologiska förändringar inblandade. Såsom förändringar i EEG-mönster, MR-röntgen och PET-röntgendata.

Fas 2: Detta är den icke-lokala fasen där distansläkningen äger rum. Vi kallar denna fas för icke-lokal, eftersom helande effekter inte är bundna till tid och rum vid distanshealing. Detta gör att effekterna inte minskar med avståndet, så det spelar ingen roll hur långt healer och mottagare befinner sig i tid och rum.

Fas 3: Detta är den effekt healingen har på mottagaren. Beroende på healerns avsikter och färdigheter kan de positiva effekterna vara långtgående och sträcka sig från läkande känslomässiga problem till mer mätbara fysiologiska förändringar.

Vad exakt händer i den icke-lokala fasen där läkning sker?

Icke-lokal och en sådan händelse är därför inte begränsad till här och nu, eller några specifika punkter i tid och rum.

Effekten av kraften minskar inte med avståndet.

Effekterna är exakt desamma på en centimeters avstånd eller tusentals mil bort. Dessa effekter strider mot den klassiska fysikens lagar, där styrkan på en signal minskar ju längre bort målet är.

Om det inte finns någon signal, hur kan det ha någon effekt?

Fysiker kan inte beskriva hur, men de har visat icke-lokala effekter i många experiment. Till exempel har de tagit subatomära partiklar som en gång varit i kontakt och sedan separerat dem över stora avstånd. Vad de såg var att om de ändrade en partikel så förändrades den andra partikeln också! Det spelade ingen roll hur stor separationen av dessa partiklar var, och tiden verkade inte heller spela någon roll. Partiklarna verkade som om de fortfarande var förbundna med varandra.

Einstein kallade detta den “läskiga distanseffekten”.

Varför fungerar distanshealing ur ett helt annat perspektiv?

Enligt min åsikt och erfarenhet kan vi bara försöka förklara distanshealing när vi lämnar vårt egoistiska sinne och vänder oss till vårt andliga sinne. Vi kan inte försöka lösa ett mysterium genom ett separat sinne och genom en persons ögon, för i distansläkning är drivkraften ett visst medvetande. Det är därför vi behöver föra in ett annat medvetandetillstånd i ekvationen.

Den typ av medvetande som faktiskt används vid distanshealing, och just detta medvetande är allomfattande. Det är ett medvetande som ser och uppfattar sig själv inte som ensam, utan mer som sammankopplad eller som en varelse.

En healingsession är ofta en livsförändrande upplevelse som tillåter nya frekvenser att användas för att heala kroppen, sinnet och själen. Dessa högst påtagliga och förnimbara energier sätts igång redan i början av sessionen, och fortsätter att arbeta med dig även långt efter det att din behandling är avslutad.

Healing kan ge dig allt från små förbättringar till en kropp i total balans. Dessa subtila, kraftfulla, välgörande energier hjälper till att skapa harmoni och balans i din kropp och verkar både på det fysiska, mentala och själsliga planet. Väl värt att ge en chans för ett bättre välmående.

Jag är ett verktyg för healingen, som jobbar med klientens kropp, och vet exakt vad hen behöver.  Jag har fullkomligt tillit till att denna intelligenta kraft, har förmågan att läka det som behöver läkas, på ett mycket individuellt sätt.
Den fungerar på en nivå som jag inte fysiskt kan se med blotta ögat, men däremot kan känna och förnimma mycket starkt i mina händer.

Vi är alla sammankopplade