HOLISTIC COACH

Positiva affirmationer för att skapa tillsammans förändring: Fred i världen.

Vill du skapa fred i världen med den lilla du kan även hemifrån?. Tillsammans vi blir starkare tycker jag och det är faktiskt bara så. Idag ska jag blogga om min nya Youtube video som handlar om hur kan vi tillsammans skapa förändring i världen, dvs fred i hela värden även i Ukrania med hjälp av positiva affirmationer. Obs! Viktigt att vi gör detta tillsammans och börjar redan idag. Nu!.

Decreto para la situacion Ukrania Ryssland

Jag tycker att affirmationer kan verkligen hjälpa i den situation vi befinner oss idag på det emotionella planet i världen. Affirmationer blir väldigt kraftfulla när flera samtidigt gör de tillsammans. På detta sättet kan vi höga vår gemensamt medvetenhet i världen och neutralisera dåliga “vibes”, som det kallas. Jag har läst mycket om det i en bok från Jean Pierre Garnier, men inte bara det, jag är beteendevetare från Stockholms universitet. 

Var och en, vi alla är en del av något större, vi är en det av det sociala samhället med egen medvetenhet, även kallas det kollektiva medvetenhet.

Vi attraherar i livet utifrån våra känslor och tankar vilket avslöjar vad vi kan förvänta oss att få därför tycker affirmationer kan även hjälpa oss att skapa förändring tillsammans: fred.

Jag har skapat min egen affirmation som vi alla kan repetera ensamma hemma och gjort en Youtube video om det.

Vad säger din ”inre röst” och dina känslor egentligen? Det är nämligen utifrån dem du attraherar. Vi kan manipulera vårt intellekt och få det att tro att vi förväntar oss att få positiva saker och förändringar men om vi känslomässigt egentligen inte tror på det så kommer vi inte att attrahera det.

Många uppfattar att det inte fungerar att ”önska” in saker i sina liv. De förstår helt enkelt inte att deras sanna känslor som kan vara baserade på rädslor, dåligt självförtroende, en tro på att det aldrig kommer lösa sig och bli bra, eller baserade på gamla upplevelser av misslyckande eller motgångar dikterar deras framtid, det är deras attraktionsläge.

Skapa en passande tillstånd i en lugn miljö

En av de saker du kan göra för att förändra ditt känslomässiga tillstånd för att attrahera det du önskar är att arbeta med affirmationer. Du jobbar då successivt med att förändra dina tankar och känslor. 

Ofta när vi fastnat i något oönskat så är det för att vår ”inre röst” föder våra negativa känslor och tankar och ger dem näring att fortgå. Det är inte det vi vill attrahera.

När man arbetar med affirmationer så byter man ut ord, tankar och meningar som ”den inre rösten” hela tiden matar en med. Man vill att det nya ska byta plats med det gamla. Detta är en process och man måste ha tålamod, att förändra sin känslomässiga resonans tar ett tag.

Bekräfta din affirmation

Ju mer man bekräftar en affirmationer ju snabbare blir den en sanning. För att en affirmation ska vara effektiv så måste du se den, tänka på den och säga den ofta. Se därför till att du har dina affirmationer på platser där du ofta är. Repetition är nyckeln till att göra en affirmation effektiv. Du ska tänka på din affirmation flera gånger om dagen, varje dag.

Skriv gärna dina affirmationer

Skriv ner dina affirmationer varje dag, det kan t.ex. vara i en dagbok eller i din kalender. Gör detta som en rutin varje morgon när du vaknar och innan du går och lägger dig. Upprepa den högt för dig själv. Låt dina affirmationer var ditt första fokus när du vaknar och sista innan du somnar. Ha alltid din affirmation tillgänglig i plånboken eller i väskan. Förlorar du fokus eller känner dig osäker så kan du snabbt ta upp och läsa dom och få tillbaka ditt fokus.

 

Meditera, var och en och tillsammans

Sist men inte minst, meditera på dina affirmationer. Blunda, fokusera och stäng ute resten av världen. Var i din egen ”bubbla” och fokusera på dina affirmationer. Upprepa den och mediterar på betydelse och framtiden. Känn även vilka känslor affirmationen väcker inom dig.

Innan du går och lägger dig blir då perfekt!