Inlägg

Varför Interim Management?

Interimschefer är objektiva och resultatinriktade specialister som snabbt kan förstå företagets utmaningar. Interim Management (https://www.scandinavianexecutive.se) har flera tydliga fördelar, snarare än fast anställning eller användning av traditionella konsulter.

Objektiva och resultatinriktade specialister

Interimschefer är objektiva och resultatinriktade specialister som är en aktiv del av teamet och säkerställer förankring i organisationen. De är fria från känslomässiga band till varumärket, hierarkin och historien, vilket gör att de utföra den bästa lösningen på ett effektivt och professionellt sätt.

En duktig interimschef (https://www.scandinavianexecutive.se) lyckas aktivera organisationens befintliga kompetenser, och därmed förankra ägandet i organisationen – även efter att interimsperioden är över.

Interim Management (https://www.scandinavianexecutive.se) kan beskrivas som en tillfällig försörjning av specifika nödvändiga kompetenser som används för att analysera problemet, utveckla den bästa lösningsmodellen och säkerställa implementeringen av implementeringen. Interimschefen är en värdefull partner som hjälper teamet att ta sig säkert igenom processen.

Fördelar med Interim Management

Fördelarna med Interim Management är många. Nedan listas ett antal:

  • Hastighet

Med Interim Management kan du snabbt och effektivt aktivera erfarna ledningskompetenser. Från den första kontakten, tills dess att interimschefen kan börja i ditt företag, tar det vanligtvis bara några dagar. Inom ordinarie rekrytering kan det ofta gå flera månader.

  • Flexibilitet

Med ett minimum av formaliteter och skyldigheter kan ditt företag knyta an en interimschef på flexibla villkor. Interimschefen kan vara knuten till timmar, dagar eller månader, beroende på ditt företags behov i den specifika situationen. 

  • Beslutande makt

Interimschefen agerar i rollen som beslutsfattare, till skillnad från managementkonsulten som endast är i rollen som rådgivare. Interimschefen ger beslutsfattande och verkställande makt till de strategiska, taktiska och operativa nivåerna.

  • Strategiskt bidrag

Interimschefer är vana vid att navigera och agera utifrån en strategisk synvinkel. De behärskar det strategiska målet i komplexa och turbulenta situationer. De kan också vara sparring för styrelsen och direktionen medan de verkställer på överenskommet mandat.

  • Prestationsorientering

En interimschef är van vid att bli bedömd på sina resultat och trivs med det. Om det harmoniserar med ditt företags situation kan i vissa fall bonusmål införas.