HOLISTIC COACH, LIFESTYLE

Nomofobi på Youtube

Bli av ditt beroende!. Har du någonsin blivit orolig eller ens panik när du inte kunde hitta din telefon?. Jag har gjort e y video som handlar precis om det. Om så är fallet kan du bara ha några av symtomen på nomofobi.

Nomophobia är en förkortad form av “no-mobile-phone phobia”. Termen myntades först i en studie från 2008 av det brittiska postkontoret. I ett urval på mer än 2100 vuxna indikerade studien att 53% av deltagarna upplevde nomofobi. Tillståndet kännetecknas av ångestkänslor när människor tappar sina telefoner, tar slut på batteritiden eller inte har mobiltäckning.

Studien avslöjade att denna rädsla kan vara så kraftfull att många människor aldrig stänger av sina telefoner. På frågan varför de aldrig stänger av sina telefoner citerade 55% ett behov av att hålla kontakten med familj och vänner, 10% sa att de behövde vara kontaktbara av arbetsskäl, och 9% rapporterade att stänga av sina telefoner gjorde dem oroliga.

Rädslan för att missa något är kanske det som får så många människor att rapportera att de skulle svara på ett samtal eller sms även om de är mitt i något annat. Studien avslöjade att människor ofta var villiga att avbryta livsaktiviteter för att svara på ett samtal. Majoriteten av människorna (80 %) var villiga att svara på ett samtal medan de såg på tv, 40 % skulle svara på ett samtal medan de åt en måltid och 18 % skulle vara villiga att svara i telefon när de låg i sängen med en annan person. Wow!

Ta had om Dig!