HOLISTIC COACH

VIP skribent på WeMystic på spanska: Om försoning

Jag är så glad att jag är VIP skribent på den spanska delen av WeMystic. Min sista artikel handlar om försoning.

Kom ihåg, när något verkar vara en källa till rädsla, när en situation tar bort din frid, kom ihåg att det alltid är av samma anledning: egot har uppfattat situationen som en symbol för rädsla och hot.

Jag har lärt mig väldigt mycket med boken ACIM. Jag brukar prata om det här ämnet på min Youtube kanal @misslopez.

Den psyko-andliga träningen i “A Course in Miracles” lär oss att det i grunden endast finns två tankesystem: uppfattning (baserat på våra illusioner om den yttre världen) och kunskap (baserat på den inre verkligheten). Uppfattningens tankesystem är av sin natur illusorisk eftersom den är baserad på tolkningar, inte fakta, från egot.

Från detta kommer en tro på ondska, synd, skuld, rädsla och brist. Det är en värld av tid och uppfattning, av födsel och död, av det förflutna och framtiden, och konstant förändring. Detta tankesystem byggt på vad vi tror oss uppfatta, kallar ACIM för egot, vilket egentligen är en trossats som kretsar kring idén att kroppen är vår verklighet och sätter gränsen för vad vi är.

Förändring av oss själva i relationer åstadkommer vi genom att kontinuerligt öva oss i förlåtelse. Förlåtelse är sättet på vilket vi kan släppa det förflutna med tillhörande börda av skuld och anklagelser. Enligt ACIM handlar ‘förlåtelse’ inte om att förlåta skuld och därigenom göra den verklig. Istället hävdar boken att synd aldrig funnits eftersom allt beteende är antingen ett uttryck för kärlek eller ett rop på kärlek.

Om ni kan spanska ni får gärna läsa min artikel på WeMystic HÄR