Inlägg

Att tänka på vid testamente

Sponsrat inlägg i samarbete med EnklaAvtal.se

Det är viktigt att ha ett testamente

Ett testamente kan vara särskilt användbart om man inte är nöjd med det lagligt reglerade arvet. Det som är ganska skönt är att det inte nödvändigtsvis krävs en notarie  för detta. Man måste ändå tänka på några punkter  gällande detta.

En del brukar också utarbeta sitt eget testamente. Det är viktigt att det skrivs för hand, har en signatur och helst innehåller plats och datum. Till exempel i händelse av att man vid ett senare tillfälle råkar ut för demens så kan äktheten av testamentet inte ifrågasättas. Vilket kan vara väldigt skönt och lugnande för de valda arvtagarna.

Vid distribution och lagring  bör man dessutom vara uppmärksam på tydlig formulering och tydlig uppdelning av arvet. Då riskerar du att ett rättsligt beslut måste fattas och att din egen vilja inte bevaras. Dessutom bör man undvika att en grupp arvingar börjar bli jobbiga och då kan man förhindra argument och meningsskiljaktigheter.

Det är vettigt att deponera testamentet hos den lokala domstolen. Om man sätter in testamentet i ett värdeskåp måste en auktoriserad representant utses. Att hålla testamentet hemma kan vara lite tufft. Testamentet kanske inte kan hittas tillräckligt snabbt efter döden eller att det förstörs av efterlåtna släktingar som känner sig missgynnade, vilket är väldigt fult och frusterande för de släktingar som förtjänar arvet. Precis som i en del fimer man har sätt så finns det alltid den där girige och fulspelande släktingen. Ush! säger jag bara.

Om man själv bestämmer arvet måste de anhöriges som har den lagliga rätten inkluderas. Sån är lagen vare sig man tycker om det eller inte. Jag tror att det finns vissa luckor i lagen som kan kringå dessa släktingars girighet. Man får helt enkelt hitta nån expert som kan hjälpa en såna frågor. Enligt den första ordern inkluderar detta dina egna barn såklart  eller barnbarn och enligt den andra ordningen dina föräldrar . Först då går alla andra familjemedlemmar med.

Om en ättling lever vid arvet, utesluter han de ättlingar (barnbarn) som är släkt med testatorn från arvet. Det finns olika varianter med avseende på makan, beroende på om det finns första ordningens arvtagare eller om det till exempel finns en gemenskap av vinster. Ett annat alternativ är makens testamente. I detta fall fungerar makarna som ensam arvingar så att barnen bara ärver efter att den andra makan har dött. Vilket jag tycker är logiskt .

Men sen kan det också bero  lite på hur föräldern vill göra. Föräldern kan bestämma utifrån  hur gamla barnen. Om de t.ex är tillräckligt mogna för arvet osv. Testament som till exempel använder husdjur som arvingar är ogiltiga av naturliga skäl. Hur söta och snälla dessa husdjur än är. Sen har det  funnits absurda testament som har underliga villkor för ärvaren att få ärva  men dessa testament är olagliga såklart. I sådana fall kan man ta den rättsliga vägen för att arven ska träda i kraft. Av denna anledning bör man kontrollera testamentets giltighet.