Buddhist center at culture night in Stockholm

kulturnatt stockholm
stockholms buddhistcenter

stockholms buddhistcenter
stockholms buddhistcenterSwedish/ Någonting som jag har upptäckt den senaste tiden i mitt liv är meditationen. Jag är så glad över det!. I vårt samhälle är det lätt att glömma den andliga aspekten som jag tror nu på mer och mera. Jag inser att det är nödvändigt speciellt i den världen vi lever…meditation är bra för att hantera stress bland annat men också för att inse om oss själva och komma till insikt, en riktig bra metod som jag rekommenderar alla.
Jag har alltid vara nyfiken på Buddhismen så den här lördag valde att gå på Stockholms Buddhistcenter och meditera tillsammans med min dotter. Det var en bra val!
Men innan jag går för nattens drömmar, vill jag dela lite information om vad Buddhistmen är för något:
Ni hittar mycket mera på deras hemsida Stockholms Buddhistcenter (ADLINK)
Buddhismen är en väg för mänsklig och andlig utveckling. Denna väg innehåller både undervisning och praktiska metoder som kan bidra till större visdom om livet och större medkänsla för andra. I centrum av buddhismen finns tre ideal, de tre juvelerna:
Buddha – Den upplyste läraren som samtidigt är en symbol för alla människors potential till utveckling och upplysning.
Dharma – Den lära och de metoder som Buddha undervisade.
Sangha – Den gemenskap som utgörs av alla de som lever efter Buddhas lära.
Kortfattat kan buddhismen sammanfattas i den så kallade trefaldiga vägen:
Etik – Alla handlingar har konsekvenser. Och vänlighet, generositet och medvetenhet är exempel på handlingar som leder till välmående för oss själva och andra.
Meditation – Vårt mänskliga sinne kan både studeras och aktivt förändras i positiv riktning. Vi kan t.ex. utveckla medvetenhet, medkänsla eller stillhet.
Visdom – Världen vi är en del av ser ut och fungerar på ett visst sätt och vi kan se detta med mer och mer klarhet. T.ex. att allt är i ständig förändring och att inget varar för evigt.
Även om buddhismen inte rymmer en allsmäktig gud (eller gudar) kan den beskrivas som en religion eller livsåskådning. Detta eftersom buddhismen erbjuder 1) en syn på världen och människan, 2) tankar om hur vi ska behandla våra medmänniskor, 3) vissa riter samt 4) en övertygelse om att det finns något som är högre eller bortom vår vardagliga upplevelse.

Lämna ett svar

Till startsidan